POSTECH 생명과학과

News/Event

News/Event
Photo News
Photo News

2022 ISDD & KSSB Joint Symposium (2022.7.7-9)

File
  • No File
  • View188
  • Writer최고관리자
  • 2022-09-20

본문

2022 ISDD & KSSB Joint Symposium은 생명과학과 이지오교수가 주관하고

장승기교수, 한진관교수, 박승렬교수, 김영진교수 등 참석하였음.

 

○ 일시: 2022.7.7(목)~9(토)

○ 장소: 포스코 국제관

 

05aa956f3cf04a1f007bb6e64e6db280_1663651633_9939.JPG
05aa956f3cf04a1f007bb6e64e6db280_1663651637_895.JPG
05aa956f3cf04a1f007bb6e64e6db280_1663651643_0299.JPG
 


Top